KUPNÍ SMLOUVA A REKLAMACE

Kupní smlouva

Nejčastější dotazy
Vzor Vzor Kupní smlouvaVzor Vzor Kupní smlouva
Vzor Vzor Plná mocVzor Vzor Plná moc

Při koupi i prodeji ojetého auta je nejdůležitější mít dobře sepsanou kupní smlouvu, která bude krýt hlavní rizika.

Smlouvy se od 1. 1. 2014 uzavírají podle platného zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nejčastěji se v souvislosti s koupí ojetého vozidla budete setkávat s § 2169 a § 2171. Obecně se upřesňuje výklad podmínek koupě, práva a povinnosti jejích účastníků a klade se důraz na větší informovanost kupujícího.

Co musí správně sepsaná smlouva obsahovat:

Reklamace vozidla

Reklamace pro smlouvy účinné od 1. 1. 2014: Vzor Vzor Reklamace od 2014 Vzor Vzor Reklamace od 2014

Reklamace pro smlouvy účinné do 31. 12. 2013: Vzor Vzor Reklamace do 2013 Vzor Vzor Reklamace do 2013

Od ledna 2014 se na reklamační řízení vztahují podmínky nového občanského zákoníku. Pro smlouvy, jejichž účinnost nabyla před tímto datem, se přistupuje k reklamaci podle podmínek původních. Pro lepší orientaci uvádíme přílohou vzory, podle kterých je možné postupovat.

Za skryté vady je možné uplatnit u prodávajícího toto právo z odpovědnosti nejpozději do 24 měsíců po převzetí ojetého vozidla kupujícím. Prodávající může tuto dobu po dohodě s kupujícím zkrátit, nikoli však méně než na 12 měsíců. Při prodeji ojetého vozidla je prodávající povinen kupujícího upozornit mimo jiné i na veškeré závady.

Když se závada objeví do půl roku po prodeji, zákon předpokládá, že už existovala při prodeji. Pokud se prodejce brání, musí prokázat opak.

Pokud se závada ukáže později, zůstává takzvané důkazní břemeno na kupci. Prodejce však neodpovídá za vady způsobené používáním nebo běžným opotřebením věci. Například ojeté pneumatiky nebo ošoupané sedačky se proto reklamovat nedají.

Jak postupovat při reklamaci

Vozidlo po celou dobu reklamace musí zůstat v tom stavu, v jakém se u něj projevila závada. Pokud ho necháte opravit, není již možné uplatňovat žádný nárok. Je to nepříjemné, neboť vozidlo může být celou tu dobu nepojízdné.

Pokud hodláte závadu opravdu reklamovat, musíte svůj nárok nejdříve písemně uplatnit u prodávajícího. Tam, kde se jedná o prodej od podnikatele (např. bazar), je prodávající povinen sepsat reklamační protokol. Na tom je třeba trvat. Jednu kopii si vezměte, neboť s okamžikem uplatnění reklamace běží třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace.

Prodávající však může reklamaci odmítnout. Pak je nejlepší nechat si zpracovat znalecký posudek a v reklamaci pokračovat. Pokud to nepomůže, nezbývá než se obrátit na soud, nejlépe se znaleckým posudkem. Náklady na advokáta lze potom v rámci oprávněné reklamace také uplatnit.

Jestliže prodejce s vaší reklamací souhlasí, je třeba sepsat, na jakém způsobu nápravy se s vámi dohodl (oprava, sleva z ceny, odstoupení od smlouvy).

Teprve potom je možné nechat auto opravit.

Na co si dát pozor:

Odpovědnost za vady má prodávající po dobu půl roku (u fyzické osoby), případně dvou let (u autobazaru) přímo ze zákona.