Nejčastější dotazy

Technické závady - reklamace

Otázka:

Po zakoupení vozidla se objevily technické závady (těsnění hlavy, převodovka, turbo, poškozený startér, převodovka…). Prodejce a majitel auta autobazar tvrdí, že za ně neodpovídá. Jak dlouho musí poskytnout záruku na prodaný vůz? Jaký mám nárok při uplatnění reklamace? Jak správně postupovat při uplatnění reklamace?

Odpověď Cebia:

Jako zákazník máte nárok na reklamaci.
Podle Občanského zákoníku je možno uplatnit u prodávajícího právo z odpovědnosti za skryté vady nejpozději do 24 měsíců po převzetí ojetého vozidla kupujícím. Prodávající může tuto dobu po dohodě s kupujícím zkrátit, nikoli však méně než na 12 měsíců. Při prodeji ojetého vozidla je prodávající povinen (podle §10 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele) upozornit zřetelně kupujícího na veškeré závady.
Celý postup při řešení reklamace viz - Poradna - Právník radí


Prohlídka vozidla

Otázka:

Dobrý den, kupuji vozidlo dovezené ze zahraničí přes autobazar. Mohu požádat prodávajícího, aby mi umožnil vozidlo zkontrolovat v mnou určeném servise?

Odpověď Cebia:

Seriózní prodávající, tedy i autobazar by měl zákazníkovi umožnit jak zkušební jízdu s vozidlem, tak možnost nechat vozidlo prohlédnout mechanikem zákazníka, případně vozidlo vzít do nejbližšího, nebo zákazníkem určeného autoservisu na prohlídku.

U vozidla kupovaného ze zahraničí doporučujeme vždy provést kontrolu původu vozidla (službu PROVIN od Cebia), abyste měl jistotu, že nekupujete vozidlo kradené nebo takové, která je stále přihlášené v zemi původu. Více o této kontrole se dočtete na stránkách - Prověření původu v zahraničí - popis služby PROVIN


Kupní smlouva

Otázka:

Jakým zákonem se řídí kupní smlouva?

Odpověď Cebia:

Od 1. 1. 2014 se nově uzavírané smlouvy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smlouvy účinné do 31. 12. 2013 se řídí úpravou, podle níž byly sepsány, tedy občanským nebo obchodním zákoníkem.

Otázka:

Jaký je rozdíl mezi kupní smlouvou, která byla uzavřena podle občanského zákoníku a dle obchodního zákoníku?

Odpověď Cebia:

Rozdíly jsou poměrně významné. Když je smlouva sepsána podle Obchodního zákoníku, pak Vám policie nemůže vůz zabavit a odevzdat jej původnímu vlastníkovi, i kdyby se později zjistilo, že byl kradený – za podmínky, že jste tento fakt nemohli v době prodeje zjistit. Na druhé straně Občanský zákoník poskytuje kupujícímu mnohem více šancí uspět při reklamaci závad vozidla.

Otázka:

Co má správně sepsaná smlouva obsahovat?

Odpověď Cebia:

Správně sepsaná smlouva by měla obsahovat:


Vozidlo v leasingu nebo zatížené úvěrem

Otázka:

Mám možnost koupi ojetého vozu – zjistil jsem, že je v majetku leasingové společnosti. V leasingovce mi bylo sděleno, že na toto auto je aktivní úvěr a velký technický průkaz mají oni. Prodávající mi ukazuje duplikát technického průkazu (z důvodu ztráty). Mám vozidlo koupit?

Odpověď Cebia:

Nedoporučujeme nákup vozidla. Vozidlo je majetkem leasingové společnosti a vozidlo nelze prodat dřív, než je leasingový dluh doplacen a původní majitel má vyrozumění o ukončení leasingové smlouvy. Další situace může být tzv. převzetí leasingu, ale v tomto případě musí vzniknout třístranná smlouva mezi leasingovou společností, původním majitelem a Vámi.

Pokud Vám leasingová společnost potvrdila, že má originál technického průkazu, je celá věc opravdu podezřelá. Pokud byste koupil toto vozidlo a současný majitel by přestal hradit leasingové splátky, s největší pravděpodobností by Vám vozidlo leasingová společnost zabavila a vy byste přišel jak o finance, tak o vozidlo.